Πρόσκληση υποβολής προσφορών για λαβίδα βιοψίας, ενδοσ. καλάθια, ενδοσ. λαβίδες, ενδ. αιμοστ. CLIP, βελόν. για κιρσούς, set band ligation

ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ,ΕΝΔΟΣ_ ΚΑΛΑΘΙΑ,ΕΝΔΟΣ_ ΛΑΒΙΔΕΣ,ΕΝΔ_ΑΙΜΟΣΤ_CLIP,ΒΕΛΟΝ ΓΙΑ ΚΙΡΣΟΥΣ,SET BAND LIGATION.signed

Leave a reply