Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Η Μονάδα του Τεχνητού Νεφρού της Νεφρολογικής Κλινικής προσφέρει κλασική αιμοκάθαρση.

Οι κατηγορίες των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών στη μονάδα μας είναι τρεις:

  1. οι μόνιμοι ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε κλασική αιμοκάθαρση,
  2. οι έκτακτοι ασθενείς με: οξεία νεφρική ανεπάρκεια που νοσηλεύονται
    για άλλα αίτια στο νοσοκομείο μας και
  3. οι φιλοξενούμενοι νεφροπαθείς που κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
    στο νησί (διακοπές κ.α.) υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στη μονάδα μας