Τηλεφωνικός Κατάλογος Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήμνου

  • Τηλεφωνικό Κέντρο: 22543-50400
  • Τηλ. για ραντεβού: 22543-50495
  • ΕΚΑΒ: 22540-22166
  • Διοικητής: 22543-50410
  • Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας:   22543-50124
  • Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:   22543-50405
  • Διευθυντής Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας:  22543-50403
  • Τμήμα Γραμματείας   22543-50131
  • Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού   22543-50127
  • Τμήμα Οικονομικού   22543-50134
  • Γραφείο Προμηθειών   22543-50129
  • Γραφείο Διαχείρισης Υλικού   22543-50146
  • Τμήμα Κίνησης Ασθενών   22543-50483
  • Κοινωνική Λειτουργός: 22543-50456
  • ΕΟΠΥΥ: 22540-29675
  • Τμήμα Πληροφορικής:   22543-50145
  • Τμήμα Τεχνικού:   22543-50460
  • Φαρμακείο: 22543-50481
  • Φυσιοθεραπευτήριο: 22543-50459

   

  • Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: dpo@1160.syzefxis.gov.gr