Ραντεβού ΠΦΥ (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας)

Το παρακάτω Εγχειρίδιο Προγραμματισμού Ραντεβού περιέχει οδηγίες χρήσης
προς τους πολίτες, για τον προγραμματισμό ραντεβού σε Δημόσιες Δομές ή σε ιδιώτες γιατρούς.

 

Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογής Ραντεβού ΠΦΥ

erdv_manual_public