Ιστορία του Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήμνου

Λίγα λόγια για την ιστορία του Γ.Ν. Κ.Υ. Λήμνου

Η θεμελίωση του Νοσοκομείου έγινε 17 Μαΐου 1928 και η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 1934. Η λειτουργία του άρχισε στο τέλος του 1939 και με τη δημοσίευση του νόμου για την χορήγηση άδειας λειτουργίας έγιναν τα εγκαίνια στις 6 Ιουλίου 1940.

Λίγο καιρό μετά, με τη γερμανική εισβολή επιτάχθηκε από τον γερμανικό στρατό. Μετά την απελευθέρωση, με τη βοήθεια  από την παλλημνιακή αδελφότητα « ΗΦΑΙΣΤΟΣ » της Αμερικής και  τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αγοράσθηκε εξοπλισμός και λειτούργησαν τα νέα οργανωμένα Τμήματα Ιατρικής  (Παθολογικό, Χειρουργικό, Μαιευτικό, Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό Εργαστήριο).

Το 1985 ανεγέρθηκε η Β΄ Πτέρυγα για την στέγαση του Κέντρου Υγείας με σκοπό την κάλυψη της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Το 1996 άρχισε η ανέγερση της Γ΄ πτέρυγας του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου η οποία περατώθηκε το 2000 και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2001.

Το 2011 διασυνδέθηκε με το Γ.Ν Μυτιλήνης “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”, με το οποίο έμεινε διασυνδεδεμένο για 9 χρόνια. Τον Αύγουστο του 2020, μετά την τοποθέτηση Διοικητή και Διοικητικού Συμβουλίου ανεξαρτητοποιήθηκε και συνέχισε το έργο του το οποίο είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Λήμνου και του Αγ. Ευστρατίου.