Τμήματα (Εργαστήρια)

Λίστα εργαστηρίων που λειτουργούν στο Γ.Ν.-ΚΥ Λήμνου

Αιματολογικό
Ακτινολογικό Εργαστήριο
Βιοχημικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Αξονικός

Μαστογράφος

Βιοπαθολογικό

Αιμοδοσία

Φυσιοθεραπευτήριο

Φυσιοθεραπευτήριο