Λίστα Χειρουργείων

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας:

Λίστα-Χειρουργείων

Λίστα Χειρουργείου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4316/Β’30.12.2016, που αφορά τον τρόπο κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της λίστας χειρουργείου το Νοσοκομείο μας καταρτίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα του τη λίστα χειρουργείου για όλες τις χειρουργικές κλινικές που λειτουργούν.

Η Λίστα Χειρουργείου είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
Η λίστα ενημερώνεται και ελέγχεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα (σε εβδομαδιαία βάση) από την Επιτροπή Χειρουργείου του Νοσοκομείου.
Την ευθύνη τήρησης της Λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου και ο εκάστοτε χειρουργός που συντάσσει το πρόγραμμα χειρουργείου της κλινικής που διευθύνει.