Εισαγωγή - Εξιτήριο

Διαδικασία Εισαγωγής

Το εισιτήριο εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενούς.

Αφού ο γιατρός δώσει το εισιτήριο στον ασθενή, αυτός προσέρχεται στο χώρο του γραφείου κίνησης με το βιβλιάριο του (θεωρημένο για το τρέχον έτος) και το εισιτήριο για να γίνει η εισαγωγή του και να ενημερωθεί για τις απαιτήσεις του ασφαλιστικού του φορέα. Σε περίπτωση που αδυνατεί να προσέλθει ο ίδιος ο ασθενής προσέρχεται ο συνοδός του ή ο τραυματιοφορέας, αν δεν υπάρχει συνοδός.

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα.

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους, το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ που υπάγονται.

Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων Ασθενών το συντομότερο δυνατό από τους οικείους του ασθενή.

Αναχώρηση από το Νοσοκομείο (Εξιτήριο)

Οι υπεύθυνοι ιατροί θα σας ενημερώσουν έγκαιρα για την ημέρα εξόδου σας από το Νοσοκομείο. Θα ενημερωθείτε για κάθε τι σχετικό με τη μετανοσοκομειακή σας θεραπεία, παρακολούθηση ή επανεξέταση.

Την ημέρα εξόδου θα σας χορηγήσουν το εξιτήριο καθώς και το πληροφοριακό σημείωμα για τα στοιχεία της νοσηλείας σας. Για περιπτώσεις που απαιτείται η μεταφορά σας με ασθενοφόρο θα μεριμνήσουν οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξέλθετε χωρίς σύμφωνη γνώμη των ιατρών, η επιθυμία σας θα γίνει σεβαστή με την υποχρέωση να υπογράψετε στο σχετικό έγγραφο.