Κωδικάς Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η παρούσα εγκύκλιος με συνημμένο τον Κώδικα έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr. Επίσης ο Κώδικας έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της ΕΑΔ :

https://aead.gr/publications/manuals/kodikas-ithikis-epaggelmatikhs-sumperiforas-
dhmosiou-tomea