Διοίκηση Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήμνου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος : Τριαντάφυλλος Κανταράς
Αντιπρόεδρος : Μαρία Ρούσσου με αναπληρώτρια την Ιουλία Λυγδά .
Τακτικό μέλος: Νικόλαος Αναγνωστόπουλος με
αναπληρωτή τον Ανέστη Χατζησίμου.
Τακτικό μέλος -Εκπρόσωπος Ιατρών: Κωνσταντίνος Κατσιγιαννόπουλος
Τακτικό μέλος -Εκπρόσωπος Εργαζομένων: Διασεμιά Γιαλούρη.

Τριαντάφυλλος Κανταράς - Διοικητής Νοσοκομείου