Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους του Νοσοκομείου μας. Θεωρούμε πως η εκπαίδευση του προσωπικού μας συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας .

Μερικές από τις εκπαιδευτικές μας δράσεις είναι:

 • Εκπαίδευση νέων ιατρών υπαίθρου σε διαφόρους τομείς της ιατρικής
  ειδίκευσης με σκοπό την βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων
  τους.
 • ΕΜΒΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
  Το Ιατρονοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό του έχει συνεχή
  παρουσία στις εβδομαδιαίες υπηρεσίες του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής,
  με μοναδικό στόχο τη συνεχή εκπαίδευση για τη βελτιστοποίηση των
  υγειονομικών υπηρεσιών.
 • ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΩΝ
  Πραγματοποιείται περιοδικά εκπαίδευση σε θέματα πυροπροστασίας
  και ενεργειών σε περίπτωση σεισμού, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
  Λήμνου, στο προσωπικό του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου στον προαύλιο χώρο του
  Νοσοκομείου με σκοπό την ασφάλεια σε ανάλογες περιπτώσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κ.Υ. Λήμνου ξεκίνησε μια νέα περίοδο συνεργασίας με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με σκοπό τη διεξαγωγή κοινών δράσεων ανάμεσα στους Οργανισμούς.

Οι πυλώνες της συνεργασίας ανάμεσα στους 2 οργανισμούς είναι:

 • Η εκπαίδευση
 • Η έρευνα
 • Η συνεργασία σε εργαστηριακές υποδομές
 • Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος στο νοσοκομείο μας
 • Η συνεργασία σε κοινές δράσεις πάνω σε θέματα διατροφής