Άυλη Συνταγογράφηση

Οδηγίες για την ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης

Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο πατήστε manual_nopaper_eprescription_taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=5

 

Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στις Ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου
και συγκεκριμένα στην άυλη συνταγογράφηση:

https://www.gov.gr