Εξετάσεις

Στα εργαστήρια του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις :

  • Μικροβιολογικές
  • Καρδιολογικές
  • Ακτινογραφίες
  • Αξονική τομογραφία
  • Ενδοσκοπήσεις (Γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση)
  • Σπειρομέτρηση
  • Υπέρηχος
  • Ψηφιακή μαστογραφία

Τηλ. για Ραντεβού: 22543-50495 Από 07:00 πμ έως 15:00