Ιατρική Υπηρεσία

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν.−Κ.Υ. Λήμνου αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ιατρικές Ειδικότητες − Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

 • Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 31 κλινών

  ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  Παθολογικό
  • Καρδιολογικό
  • Παιδιατρικό
  • Ογκολογίας

  Οι ανωτέρω Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδική Μονάδα δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια του αντίστοιχου Ιατρικού Τμήματος.

  ΜΟΝΑΔΕΣ
  • Τεχνητού Νεφρού
  • Αυξημένης Φροντίδας
 • Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 43 κλινών

  ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  1.Χειρουργικό
  • Μαιευτικό/Γυναικολογικό
  • Ωτορινολαρυγγολογικό
  • Οφθαλμολογικό
  2. Ορθοπεδικό
  3. Αναισθησιολογικό

  Οι ανωτέρω Ιατρικές Ειδικότητες – Ειδική Μονάδα δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια του αντίστοιχου Ιατρικού Τμήματος.

  ΜΟΝΑΔΕΣ
  • Μετανασθαιτικής Φροντίδας
 • Εργαστηριακός τομέας

  ΤΜΗΜΑΤΑ
  Βιοπαθολογικό- Βιοχημικό- Αιμοδοσίας
  Ακτινοδιαγνωστικό
  Φαρμακευτικό
 • Τομέας Ψυχικής Υγείας

  ΤΜΗΜΑ
  Ψυχιατρικό

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
• Ημερήσιας Νοσηλείας

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
• Κοινωνικής Εργασίας
• Διαιτολογίας – Διατροφής

2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων του κάθε Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων άλλου Τομέα, μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του Διοικητή.

3. Τα Ιατρεία του, ως Κέντρου Υγείας, κεντρικά και περιφερειακά, λειτουργούν όπως ορίζεται κάθε φορά με τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας.
β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.
γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας: Θεόδωρος Τσαβδαρίδης