Κλινικές

Ισόγειο

Τμήμα Ενδοσκοπήσεων

1ος Όροφος

α) Χειρουργική κλινική

Περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

Χειρουργική

Ορθοπεδική

Οφθαλμολογική

ΩΡΛ

β) Ψυχιατρική κλινική

2ος Όροφος

α) Παθολογική κλινική

Περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

Παθολογική

Καρδιολογική

Πνευμονολογική

β) Παιδιατρική κλινική

γ) Γυναικολογική-Μαιευτική Κλινική

Χειρουργική Κλινική

Ψυχιατρική Κλινική

Μαιευτήριο

Παιδιατρική Κλινική

Τμήμα Ενδοσκοπήσεων

Ενδοσκοπικός πύργος & ενδοσκόπια