Αγροτικά Ιατρεία

Π.Ι ΑΤΣΙΚΗΣ

ΚΑΡΚΑΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τηλ.: 2254031222

Π.Ι. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΣΙΟΥΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, Τηλ.: 2254041216

Π.Π.Ι ΜΟΥΔΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Τηλ.: 2254071257

Π.Ι. ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Τηλ.: 2254051215

Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ

Καλογιάννη Δέσποινα, Τηλ.: 2254350440
Καραΐσκου Μαρίνα, Τηλ.: 2254350440
Κίσσα Κατερίνα, Τηλ.: 2254350440
MAMULASHVILI KETEVANI, Τηλ.: 2254350440

ΠΛΟΙΟ

ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ