Όραμα και αποστολή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου

Τo Όραμά μας
Η ισότιμη παροχή, σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγειονομικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με σκοπό την δημιουργία του αισθήματος υγειονομικής ασφάλειας για όλους τους κατοίκους των νησιών της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου.

Η αποστολή μας
Να είμαστε πάντα στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη τις υγειονομικές υπηρεσίες με συνέπεια, ταχύτητα και αίσθημα ευθύνης. Για τον λόγο αυτό έχουμε τους παρακάτω στόχους :

  • Την παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στους κατοίκους της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου.
  • Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την πιο άμεση διάγνωση και περίθαλψη των ασθενών μας.
  • Τη συνεργασία με άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Μονάδες Υγείας με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για τη σωστή λειτουργία του Νοσοκομείου μας.
  • Τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού μας.
  • Την ανάπτυξη διαδικασιών, για την επίτευξη των επιχειρησιακών και στρατηγικών στόχων, που τίθενται από τη Διοίκηση 2ης Υ.ΠΕ.Πειραιώς & Αιγαίου και από το Υπουργείο Υγείας.