Πρόσκληση υποβολής προσφορών για γάζα διπλωμένη μη ακτινοσκιερή, ταινία αποστείρωσης, χαρτί αποστείρωσης

ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.signed

Leave a reply