ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΦΥΛΑΞΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ”

ΑΔΑΜ

Leave a reply