ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 

Leave a reply