Πρόσληψη Ορθοπαιδικού

Προσελήφθη επικουρικός ορθοπαιδικός (κος Μάνδαλος Βασίλειος) την 12/4/2013

Leave a reply