Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υγρό χολερυθρινόμετρου , σικυα (εμβρυουλκιας) μιας χρήσης, προφυλακτικά χωρίς λυπαντικό

ΥΓΡΟ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟΥ, ΣΙΚΥΑ (ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ)ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΥΠΑΝΤΙΚΟ.signed

Leave a reply