Πρόσκληση υποβολής προσφορών για βούρτσες χειρ., μπλούζες χειρ. , πακέτο γεν. χειρ. , κάλυμμα τραπ. , κουρτίνες απομ.

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡ,ΜΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ_,ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝ_ ΧΕΙΡ_, ΚΑΛΥΜΑ ΤΡΑΠ,ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΑΠΟΜ_ Σ.signed

Leave a reply