Πρόσκληση υποβολής προσφορών για βελόνες περιοδικής αναισθησίας 0,72 mm 22G-L 90mm QUINCKE SPIRAL ( τραυματικές, ραχιαίας)

ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘHΣΙΑΣ 0,72 mm 22G-L 90mm QUINCKE SPIRAL (ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ, ΡΑΧΙΑΙΑΣ).signed

Leave a reply