Πρόσκληση υποβολής προσφορών για βελόνες περιοχικής υπαραχνοειδούς αναισθησίας, ενδοτραχειακοί σωλήνες, ογκομετρικές συσκευές, λαρυγγοσκόπειο

ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ,ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ,ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΕΙΟ

Leave a reply