Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ,ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ,ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ PIPETTES ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

Leave a reply