Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Συσκευή μετάγγισης αίματος και χορήγησης ορού με μικροσταγόνες

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ

 

Leave a reply