Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύριγγα 20ml αποστειρωμένη μίας χρήσης & σύριγγα 1ml ινσουλίνης αποστειρωμένη μίας χρήσης

ΣΥΡΙΓΓΑ 20 ml ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ Μ.Χ. & ΣΥΡΙΓΓΑ 1ml ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ Μ.Χ. signed

Leave a reply