Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σωληνάρια αιμολήσεως πλαστικά στρογγυλού πυθμένα, πλάκες προσδιορισμού ομάδων αίματος

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ, ΠΛΑΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ.signed

Leave a reply