Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σετ προσωρινού κεντρικού φλεβικού καθετήρα αιμοκάθαρσης διπλού αύλου 13,5FR από σιλικόνη

ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 13,5FR ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.signed

Leave a reply