Πρόσκληση υποβολής προσφορών για SET προσωρινών καθετήρων,μονάδα θωρακικής παροχέτευσης,χειρουργικό πεδίο

SET ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΜΟΝΑΔΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.signed

Leave a reply