Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σάκος αναρρόφησης, γειώσεις διαθερ. , πακέτο γεν. χειρουργ. συσκευή συνεχ. παροχετ. τραυμ. , εσωτερ. χημ. δεικτ. αποστειρ. , steri-drape

ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ_,ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΡ_,ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝ_ ΧΕΙΡΟΥΡΓ_ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΧ_ ΠΑΡΟΧΕΤ_ ΤΡΑΥΜ_,ΕΣΩΤΕΡ_ ΧΗΜ_ ΔΕΙΚΤ_ ΑΠΟΣΤΕΙΡ_,STERI-DRAPE.signed

Leave a reply