Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση διχτυού για την απώθηση πτηνών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΧΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ.signed

Leave a reply