Πρόσκληση υποβολής προσφορών για πώματα φλεβοκαθετήρα, θερμόμετρα μη υδραργυρικά, ποτήρια μικρά φαρμάκων

ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ,ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΗ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΑ,ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

 

Leave a reply