Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ολοκληρωμένο σύστημα εμβρυουλκίας με ενσωματωμένη αναρρόφηση χειρός, μιας χρήσης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ

 

Leave a reply