Πρόσκληση υποβολής προσφορών για καθαρισμό και αντικατάσταση παρκετίνης στο χώρο του χειρουργείου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.signed

Leave a reply