Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιξωδοελαστικό διάλυμα υαλουρονικού νατρίου 1,2% για οφθαλμολογική χρήση

ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,2% ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.signed

Leave a reply