Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ιματισμό χειρουργείου από ύφασμα πολλών χρήσεων σε έτοιμα σεντόνια και τετράγωνα

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡ_ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΛΛ_ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΤΟΙΜΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ.signed

Leave a reply