Πρόσκληση υποβολής προσφορών για γάντια μικροχειρουργικής, BBS, στυλεός προσθ. υαλοειδεκτομης, ράμμα, vectiw cannula.

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,BSS,ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΡΟΣΘ_ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ,ΡΑΜΜΑ,VECTIS CANNULA.signed

Leave a reply