Πρόσκληση υποβολής προσφορών για φιαλίδια και βουρτσάκια λήψης test pap, χαρτί, ταινίες, δείκτης και ετικέτες αποστείρωσης

ΦΙΑΛΙΔΙΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΗΨΗΣ TEST PAP,ΧΑΡΤΙ,ΤΑΙΝΙΕΣ,ΔΕΙΚΤΗΣ & ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.signed

Leave a reply