Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργαλείο υπερήχων Μ Χ για αιμόσταση διατομής αγγείων

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Μ_Χ_ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ 7mm.signed

Leave a reply