Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ενδοτραχειακούς σωλήνες, set κεντρικού φλεβικού καθετήρα, βελόνες περιοχικής υπαραχνοειδούς αναισθησίας

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ, SET ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧ_ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.signed

Leave a reply