Πρόσκληση υποβολής προσφορών για χειρουργικό πεδίο μιας χρήση αποστειρωμένο με αυτοκόλλητη ταινία

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Μ_Χ_ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ.signed

Leave a reply