Πρόσκληση υποβολής προσφορών για χαρτοβάμβακα, μαχαιρίδια, γλωσσοπιέστρα, αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια Η Κ Γ , μάσκα χειρουργ. με κορδόνι

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Η_Κ_Γ_, ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓ_ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ.signed

Leave a reply