Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ασκό αναζωογόνησης, καρδιοτοκογράφο, οξύμετρο, σύστημα ακρόασης και αναρρόφηση εκκρίσεων νεογνών

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ,ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ,ΟΞΥΜΕΤΡΟ,ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ,ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ_

 

Leave a reply