Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία 3 στρωμάτων με οπή διαστάσεων 50×60 cm

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΗ

 

Leave a reply