Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αυτοκόλλητη ταινία αποστείρωσης με ενσωματωμένο δείκτη

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ.signed

Leave a reply