ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ Μ.Χ ΜΕ ΠΟΒΙΔΟΝΗ,ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟ

ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ Μ.Χ ΜΕ ΠΟΒΙΔΟΝΗ,ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙ ΜΕΤΡΟ.signed

Leave a reply