ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ,ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER,ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΑΥΡΟΛΙΔΙΝΗΣ.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ,ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER,ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΑΥΡΟΛΙΔΙΝΗΣ.signed

Leave a reply