ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ Γ.ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ S. CITRATE,ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ,ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ SODIUM HEPARIN

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ Γ.ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ S. CITRATE,ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΠΗΞΗΣ,ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ SODIUM HEPARIN.signed

Leave a reply